KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika: Tiistaina 29. toukokuuta 2018 klo 18.00

Paikka: Seurakuntakeskus, neuvottelutila, Kausala

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus, alkuhartaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Diakonianviranhaltijan ja papiston tehtävänkuvat

6. Salassa pidettävä

7. Salassa pidettävä

8. Lisäykset koulutussuunnitelmaan 2018

9. Maa-alueen vuokrasopimus

10. M & V Softwaren sopimuksen uusiminen

11. Tietosuojan yhdyshenkilön valinta

12. Seurakuntakeskuksen alttarirakenteen uusiminen

13. Talousarvion laadintaohje

14. Muut asiat

15. Aloitteet

16. Tiedotusasiat

- Päätösluettelot ja johtokuntien pöytäkirjat

- Ilmoitusasiat

17. Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus