KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika: Maanantaina 26. maaliskuuta 2018 klo 18.00

Paikka: Kahvitupa, Kauppakatu 16, Kausala

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus, alkuhartaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Seurakuntamestarin ja kiinteistötyöntekijän tehtäväkuvat

6. Tietoturvavastaavan nimeäminen

7. Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin virka

8. Iitin seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017

9. Vuosilomasuunnitelman vahvistaminen lomakaudelle 2018

10. Muut asiat

11. Aloitteet

12. Tiedotusasiat

- Päätösluettelot ja johtokuntien pöytäkirjat

- Ilmoitusasiat

13. Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus