IITIN SEURAKUNTA               KOKOUSKUTSU/ASIALISTA                    4/2018
Kirkkoneuvoston kokous


KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika: Maanantaina 23. huhtikuuta 2018 klo 18.00
Paikka: Seurakuntakeskus, kahvio, Kausala


Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus, alkuhartaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Diakonianviranhaltijoiden tehtävänkuvat
6. Kanttorin vaali valmistelu
7. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2018-2020 tekstimuutosten soveltaminen
8. Ylemmän johdon palkantarkastuksista päättäminen
9. Liukuvan työaikasaldon määrittäminen
10. Ehdotus kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:ssä määritellyiksi valtuuksiksi kirkkovaltuustolle
11. Piispa Seppo Häkkinen 60 vuotta
12. Lehtiasia
13. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
14. Uskin testamenttirahastonsääntö
15. Hautausmaalle varastoitujen reunakivien luovutus
16. Arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman päivitys
17. Kirkkoneuvoston palaute strategia-asiakirjasta
18. Muut asiat
19. Aloitteet
20. Tiedotusasiat
- Päätösluettelot ja johtokuntien pöytäkirjat
- Ilmoitusasiat
21. Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus