KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika: Tiistaina 23. tammikuuta 2018 klo 18.00

Paikka: Seurakuntakeskus, Kausala, Neuvottelutila

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus, alkuhartaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Kirkkovaltuuston kokouksen 14.12.2017 pöytäkirja

6. Kolehtien toteutuma 1.7. – 31.12.2017

7. Vuositarjoukset

8. Palkka-asiamiehen selvitys

9. Ylimmän johdon palkkaus

10. Kevään toiminta

11. Iitin musiikkijuhlat ry:n anomus

12. Seurakuntakeskuksen rakennuspiirustusten muutos

13. Ehdotus kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:ssä määritellyiksi valtuuksiksi kirkkovaltuustolle

14. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 § :n mukaisten valtuuksien määrittäminen

15. Vuolenkosken siunauskappelin piirustukset ja museoviraston lausunto

16. Kansanlaulukirkkojen järjestäminen (aloite 10.10.2017)

17. Jumalanpalvelusten viettäminen Kausalan seurakuntakeskuksessa (aloite 10.10.2017)

18. Varastotilan järjestäminen Iitin kirkonkylälle (aloite 10.10.2017)

19. Talousarvion 2018 täytäntöönpano

20. Työterveyshuollon järjestäminen ja toimintasuunnitelma vuosille 2018 – 2021

21. Työsuojelun toimintaohjelma 2018 – 2021

22. Työkykyä ylläpitävän toiminnan periaatteet

23. Hautausmaiden kesähoitohinnasto vuodelle 2018

24. Muut asiat

25. Aloitteet

26. Tiedotusasiat

- Päätösluettelot ja johtokuntien pöytäkirjat

- Ilmoitusasiat

27. Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus