KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika: Maanantaina 13. elokuuta 2018 klo 18.00

Paikka: Seurakuntakeskus, neuvottelutila, Kausala

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus, alkuhartaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Piispantarkastuksen pöytäkirja

6. Maatilan ostotarjoukset

7. Hautausmaan huoltorakennuksen laajennus

8. Iitin seurakunnan strategia vuosille 2019-2026

9. Muut asiat

10. Aloitteet

11. Tiedotusasiat

- Päätösluettelot ja johtokuntien pöytäkirjat

- Ilmoitusasiat

12. Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus