KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
 
Aika:  Maanantaina 12. marraskuuta 2018 klo 18.00
 
Paikka:  Seurakuntakeskus, neuvottelutila, Kausala   

Käsiteltävät asiat:
 
1. Kokouksen avaus, alkuhartaus 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Anomus hautausmaksujen kohtuullistamisesta

6. Iitin Musiikkijuhlayhdistys ry:n anomus

7. Suorituslisän käyttöönotto

8. Sisäilmatutkimus

9. Riippusiltahanke Kymijoelle

10. Iitin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 – 2021

11. Toimintaohje epäasiallisen käytöksen havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi

12. Muut asiat

13. Aloitteet

14. Tiedotusasiat

       - Päätösluettelot ja johtokuntien pöytäkirjat

      - Ilmoitusasiat

15. Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
 
Kausalassa 5.11.2018
 
Mikko Pelkonen kirkkoherra