KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika: Maanantaina 10. syyskuuta 2018 klo 18.00

Paikka: Seurakuntakeskus, neuvottelutila, Kausala

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus, alkuhartaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Palkanmaksusta päättäminen

6. Kiinteistötarkastuksen ja hautausmaiden katselmuksen muistio

7. Maatilankauppa

8. Jumalanpalvelussuunnitelma lokakuu 2018 – tammikuu 2019

9. Kirkonkirjojen digitointi ja tarkastus

10. Testamenttivarojen sijoittaminen

11. Esitys tuloveroprosentiksi vuodelle 2019

12. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2021 valmistelu

13. Muut asiat

14. Aloitteet

15. Tiedotusasiat

- Päätösluettelot ja johtokuntien pöytäkirjat

- Ilmoitusasiat

16. Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus