KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 
Aika:  Maanantaina 10. joulukuuta 2018 klo 18.00 
 
Paikka:  Seurakuntakeskus, neuvottelutila, Kausala   

Käsiteltävät asiat: 
 
1. Kokouksen avaus, alkuhartaus 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastus nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Seurakuntavaalien tulos 

6. Kirkkokolehdit 2019

7. Iitin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 – 2021

8. Kirkkovaltuuston ensimmäiseen kokoukseen tehtävät esitykset

9. Muut asiat

10. Aloitteet

11. Tiedotusasiat

     - Päätösluettelot ja johtokuntien pöytäkirjat

     - Ilmoitusasiat

12. Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 
 
Kausalassa 3.12.2018 
 
Mikko Pelkonen kirkkoherra